banner
Home News Sawera Aur Akeli Aurat-by Parvez Akhtar, 2, 3 & 4th June, 2023-poster-patna

Sawera aur Akeli Aurat-By Parvez Akhtar, 2, 3 & 4th June, 2023-Poster-PATNA

'Sawera' aur 'Akeli Aurat' By Parvez A. Khan

Natak-kar: Dario Fo and Franca Rame

Rupantaran: Prof. Chhotelal Khatri and Javed A. Khan
Actor: Mona Jha, Aakanksha Singh
Light: Sanjay Varnwal

Nirdeshan: Parvez A. Khan

2,3 & 4 June 2023 |  6:45 PM  

Premchand Rangshala, Rajendra Nagar-PATNA